FKS – systém práškového hasenia

Možnosť použitia v:

  • skladoch
  • výrobných halách
  • prevádzkach
  • podzemných parkoviskách
  • mobilných kontajneroch
  • káblových kanáloch