• Hasenie požiarov

  Požiare sa môžu vyskytovať i mimo organických a anorganických substrátov tak, že môžu horieť korene zdravých stromov, ktoré nie sú prikryté zeminou. Podzemný požiar sa šíri pozvoľne pod povrchom, rozžeravenými kanálmi. Na jeho uhasenie použijem FIRE OIL RESIST. Produkt je práškovitý sorbent, ktorý je 100% ekologický. Môže ostať v prírode, odbúrava sa prirodzenou cestou a neutralizuje sa. Jemná zrnitosť 5 mikrónov umožňuje jednoduché odstránenie znečistenia z pevných povrchov!

 • Čistenie vodných plôch

  Ak v dôsledku havárie úniku ropy a ropných derivátov vznikne na vodnej hladine olejová mapa, WATER OIL RESIST adsorbuje nečistoty v dôsledku čoho zväčší svoj objem. Sorbent pláva na hladine vody v plne nasýtenom stave. Prepúšťa cez vodu kyslík a systémom fotosyntézy vo vode vytvára voľnú cestu do ovzdušia. Pomocou špeciálnej technológie je možné využiť použitý prášok po adsorbcií ako vykurovací materiál.

  Použitie:
  – čistenie vodných plôch a hladín
  – neutralizácia pH vôd, ktoré sú príliš kyslé

 • Údržba pozemných komunikácií

  ROAD OIL RESIST umožňuje odstraňovanie ropných derivátov, rastlinné a minerálne oleje z pevných povrchov. Nečistoty na pozemných komunikáciach môžu byť kompletne odstránené, nenecháva za sebou nebezpečný povrch. Sorbent je vysoko hydrofóbny a uzatvára do seba všetky olejové deriváty.

  Použiť ho môžeme pri odstraňovaní olejových škvŕn na cestách, čerpacích staniciach, letiskách, železniciach a v neposledom rade pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd.

Sorbent – OIL RESIST

Prospekt

Produktový list

100% ekologický certifikovaný, hydrofóbny sorbent, vyrobený jedinečnou technológiou, ktorý za krátky čas dokáže adsorbovať všetky uhľovodíkové produkty, ropné deriváty, rastlinné a minerálne oleje. Dokáže dekontaminovať vodu, ale aj pevné povrchy.