Systém GINA a bežné zásahy

Systém GINA bol vyvinutý špeciálne s hasičmi presne podľa ich potrieb. Ide o koordinačný systém, ktorý v sebe spája navigáciu, mapy, komunikáciu, fotografie a videá, veliteľské pokyny aj reporty.

Ako prebieha výjazd so systémom GINA?

 • Operátor a výjazdový lístok

  Operačný dôstojník odošle jednotke príkaz na výjazd vrátane kontaktu na oznamovateľa

 • Navigácia a premávka

  GINA System offline vypočíta najlepšiu trasu. Navigácia navyše obsahuje informácie aj o aktuálnej prejazdnosti.

 • Koordinácia a komunikácia

  Systém umožňuje zdieľanie polohy zapojených jednotiek pre lepšiu koordináciu príjazdu. Komunikácia prebieha cez systém a nezaťažuje rádiovú komunikáciu.

 • Vodné zdroje a informácie

  GINA zobrazí informácie o najbližších dostupných vodných zdrojoch a obsahuje aj informácie z iných aplikácií (Medis-alarm, ResCar).

 • Kreslenie do mapy

  Systém má funkciu tvorby a zdieľania operačnej situácie kresbou do mapy.

 • Fotografie real-time a archive

  Systém umožňuje vyfotiť a zdieľať fotografie z miesta zásahu v reálnom čase. Zároveň si ale aj vytvára archív fotografií zo zásahu pre neskoršiu analýzu.

 • Reporty a analýza

  GINA obsahuje dátový sklad a telefónny zoznam, zobrazuje spätne trasu pohybu jednotiek a zkladá si históriu príkazov na výjazd. Reporty tak dokážete robiť úplne jednoducho.

Čo všetko obsahuje systém GINA?

 • HARDVÉROVÉ + SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE

 • PC centrála

  nadradený prvok pre veliteľstvo

  tablety, drony a lokátory – prvky podradené PC centrále

 • Tablet

  hardvér so systémom GINA pre všetky jednotky

 • Lokátor

  GPS lokalizovanie všetkých osôb a techniky s lokátorom a ich zobrazenie v mape (viditeľné v PC centrále aj na tabletoch)

 • Dron

  zabezpečuje fotky postihnutého majetku v reálnom čase (real-time) a a posiela ich priamo do systému, a takisto zabezpečuje zmapovanie postihnutých oblastí