Systém GINA a pátracie akcie

Úspech každej pátracej akcie určuje hlavne kvalitná real-time koordinácia a lokalizácia všetkých jednotiek. Doteraz sa veliteľ zásahu mohol spoliehať iba na informácie od svojich kolegov podaných cez vysielačku. Odteraz je tu systém GINA, ktorý prináša úplne iný rozmer pátrania a výrazne skracuje čas potrebný na úspešné ukončenie výjazdu.

Rojnica

Kľúčovým bodom zásahu je kvalitná príprava a vytvorenie rojnice. GINA uľahčuje postupné detailné pátranie v neznámej oblasti tak, že určí, za aký čas sa dá pátranie stihnúť a koľko ľudí k tomu veliteľ potrebuje.

Sektorizácia

Systém umožňuje rozdelenie jednotiek a presné určenie zodpovednosti za jednotlivé oblasti.

Poloha a GPS

Na veliteľstve je PC centrála, v ktorej veliteľ vidí pohyb všetkých jednotiek. Všetci majú na sebe lokátory a oblasť monitorujú aj drony s GPS modulom. Všetko podporuje buď GSM sieť alebo satelit. Lokátory si neustále ukladajú trať a neskôr ju v systéme updatujú, aj keď na istý čas vypadne signál.

Hardvér pre jednotky

Na začiatku pátrania dostane každý člen zásahu svoj lokátor, vďaka ktorému vidí veliteľ vzdialene a na meter presne každého člena. Veliteľ každej pátracej skupiny dostane tablet alebo smartfón, vďaka ktorému má možnosť jednoducho koordinovať členov svojho družstva a prijímať nové informácie a povely od veliteľa.

Komunikácia

Rádiová sieť býva často preťažená a kvôli veľkému počtu jednotiek aj neprehľadná. V systéme GINA tvorí hlavný spôsob komunikácie real time messaging cez kryptovaný messenger.

Bezpečnosť

Každý lokátor má v sebe integrované aj SOS tlačidlo. V prípade potreby si tak každý člen zásahu jediným stlačením ihneď privolá pomoc.

História zásahu a spätná analýza

Vďaka lokalizácii je v systéme uložená celá história pohybu jednotiek a vďaka tomu možno ľahko zrekonštruovať a spätne analyzovať celú pátraciu akciu. Táto funkcia je výborná hlavne na spätné zhodnotenie efektivity celého priebehu akcie, ale aj na ďalšie určovanie taktiky pri iných zásahoch. História tiež umožňuje zobrazenie situácie k danému momentu a pomáha veliteľstvu jednoducho vytvárať reporty z pátrania.

Z čoho pozostáva systém GINA?

 • HARDVÉROVÉ + SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE

  List Content goes here

 • PC centrála

  nadradený prvok pre veliteľstvo

  tablety, drony a lokátory – prvky podradené PC centrále

 • Tablet

  hardvér so systémom GINA pre všetky jednotky

 • Lokátor

  GPS lokalizovanie všetkých osôb a techniky s lokátorom a ich zobrazenie v mape (viditeľné v PC centrále aj na tabletoch)

 • Dron

  zabezpečuje fotky v reálnom čase (real-time) a a posiela ich priamo do systému

  dokáže určiť a odoslať presnú polohu hľadaného vďaka GPS

  má termokameru, LED svetlá i megafón