Systém GINA a požiare

Koordinačný systém GINA ukazuje svoju špičkovú funkcionalitu práve pri požiaroch. Ak si niečo vyžaduje rýchly dojazd a zásah, tak je to zvlášť požiar. Či už „bežný“ alebo lesný, GINA je pripravená na všetko.Ide o efektívny systém, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s hasičmi, takže spĺňa všetky ich potreby. Vďaka svojej efektivite dokáže zabezpečiť až o 30% rýchlejší dojazd na miesto a pomáha tak zachrániť viac životov a znížiť škody na majetku a životnom prostredí.

Výjazdový lístok a navigácia

So systémom GINA sa všetko deje automaticky. Zodpovedným jednotkám príde na ich tablety výjazdový lístok a systém ich automaticky naviguje na miesto. V systéme je zahrnutá online i offline navigácia a dokonca aj aktuálna situácia v doprave, čo umožňuje vyhnúť sa zápcham a náročným úsekom. V prípade núdze systém ponúka možnosť zavolať nahlasovateľovi udalosti.

Mapy a lokalizácia

Systém GINA obsahuje cca 32 druhov máp. Naozaj podrobné digitálne mapy dávajú veleniu vašej jednotke úplne nový rozmer a doteraz netušené možnosti.

Digitálne mapy umožňujú zobrazenie takých geografických dát, ktoré operátorom i jednotkám uľahčujú rozhodovanie v teréne, napríklad pri voľbe najbližšieho vodného zdroja.

Vďaka lokátorom možno do máp zakresľovať aj lokalizácie požiarom postihnutej oblasti, hlavne ak ide o lesné požiare. Stačí, že motorka alebo štvorkolka s lokátorom obehne oblasť a tá sa automaticky zakreslí do mapy.

Modul pre lesné požiare

Systém GINA má špeciálny modul na lesné požiare. Obsahuje špeciálne lesnícke mapy a je vybavený funkciami určenými pre tento typ zásahov. Ak náhodou jednotky z iných regiónov nepoznajú regionálne trasy, skratky a poľné cesty, domáce jednotky ich môžu v mape zakresliť na základe predošlých poznatkov.

Voľba typu dopravy

V prípade lesných požiarov alebo pri hasení požiarov v náročnom teréne je niekedy práve kvôli náročnosti a neznalosti terénu problém určiť čas dojazdu jednotky. GINA však dokáže vďaka sledovaniu a ukladaniu histórie pohybu jednotiek presnejšie koordinovať a odhadnúť najvhodnejší spôsob dopravy na miesto zásahu. Trasu navyše možno zakresliť priamo do mapy a úplne vynechať preťaženú rádiovú komunikáciu.

Sektory

V neprehľadnom teréne a pri starých mapách môže rýchlo nastať desektorizácia. So systémom GINA to už ale nehrozí, keďže má presné informácie o pohybe a pozícii všetkých jednotiek. Ak by teda boli napr. lesnícke mapy neaktuálne, alebo by to zapríčinil aktuálny vývoj situácie, správne určenie nového sektoru je vďaka systému GINA oproti minulosti banálna úloha.

Komunikácia, fotky a videá

Jednou z najväčších výhod systému GINA je blesková real time komunikácia prostredníctvom kryptovaného messengera. Systém vlastne ponúka všetko v jednom, dokonca i fotografie alebo videá priamo zo zásahu, ktoré môže buď urobiť jednotka na mieste zásahu a veliteľ ich ihneď vidí na PC centrále, alebo ich môže urobiť dron, ktorý lieta nad oblasťou a okrem záberov zaznamenáva aj GPS súradnice fotených oblastí a dokáže ich aj zmerať.

Reporty a spätná analýza

Systém GINA si počas behu zaznamenáva všetky dáta zo zásahu. Vďaka tomu máte neskôr možnosť prehrať si priebeh zásahu a urobiť si podrobnú analýzu a report zo zásahu. V systéme nájdete detailné údaje ako prejazdené kilometre, počet vložených fotografií, filtrácia záznamov, zobrazenie situácie k danému momentu a ďalšie štatistické údaje.

Vďaka takýmto podrobným dátam si môžete urobiť detailné spätné vyhodnocovanie taktiky.

Z čoho pozostáva systém GINA?

 • HARDVÉROVÉ + SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE

 • PC centrála

  nadradený prvok pre veliteľstvo

  tablety, drony a lokátory – prvky podradené PC centrále

 • Tablet

  hardvér so systémom GINA pre všetky jednotky

 • Lokátor

  GPS lokalizovanie všetkých osôb a techniky s lokátorom a ich zobrazenie v mape (viditeľné v PC centrále aj na tabletoch)

 • Dron

  zabezpečuje fotky postihnutého majetku v reálnom čase (real-time) a a posiela ich priamo do systému, a takisto zabezpečuje zmapovanie postihnutých a zaplavených oblastí