Systém GINA a bežné zásahy

Koordinačný systém GINA v sebe spája navigáciu, mapy, komunikáciu, fotografie a videá, veliteľské pokyny aj reporty. Významne uľahčuje prácu jednotkám v teréne tak, že v reálnom čase na jednom mieste a v digitalizovanej podobe spravuje všetko od pokynov z veliteľstva cez GPS polohu jednotiek až po dôkazy z miesta.

Čo všetko dokáže systém GINA?

 • NAVIGÁCIA A PREMÁVKA

  GINA System offline vypočíta najlepšiu trasu a naviguje jednotky priamo na miesto udalosti. Navigácia navyše obsahuje informácie aj o aktuálnej prejazdnosti.

 • Real-time fotografie a archív

  Systém umožňuje vyfotiť a zdieľať fotografie a dôkazový materiál z miesta zásahu v reálnom čase. Zároveň si ale aj vytvára archív fotografií zo zásahu pre neskoršiu analýzu.

 • Poloha jednotiek

  Systém veliteľovi ukazuje polohu ostatných jednotiek a dáva mu tak perfektný prehľad o situácii.

 • Spolupráca s ostatnými zložkami

  Systém je schopný prepojiť sa s HaZZ a inými útvarmi na základe vzájomnej autorizácie … dokáže užívateľov navzájom prepojiť a vidieť tak jednotlivé zložky v reálnom čase na mape. Výhodou takéhoto prepojenia je aj vzájomná komunikácie zložiek cez messenger.

 • Koordinácia a komunikácia

  Systém umožňuje zdieľanie polohy zapojených jednotiek pre lepšiu koordináciu príjazdu. Komunikácia prebieha cez systém a nezaťažuje rádiovú komunikáciu. Systém významne pomáha pri koordinácii rozsiahlych akcií.

 • Rôzne typy zásahov

  Systém pomáha koordinovať jednotky pri rizikových športových udalostiach a prináša riešenia aj pre iné typy zásahov. Uľahčuje eskorty a pomáha aj pri prevoze cenín.

Čo všetko obsahuje systém GINA?

 • HARDVÉROVÉ + SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE

 • PC CENTRÁLA

  nadradený prvok pre veliteľstvo

  tablety, drony a lokátory – prvky podradené PC centrále

 • Tablet

  hardvér so systémom GINA pre všetky jednotky

 • LOKÁTOR

  GPS lokalizovanie všetkých osôb a techniky s lokátorom a ich zobrazenie v mape (viditeľné v PC centrále aj na tabletoch)

 • Dron

  zabezpečuje fotky postihnutého majetku v reálnom čase (real-time) a a posiela ich priamo do systému, a takisto zabezpečuje zmapovanie postihnutých oblastí