Systém GINA a ochrana teritória

Koordinačný systém GINA ukazuje svoju silu a nádielku užitočných funkcií aj pri tak náročnej úlohe, akou je ochrana teritória. Pomáha pri zásahoch, keď hrozí vniknutie na územie, teroristické hrozby či demonštrácie. Vďaka systému GINA a jej spojeniu s dronmi môže mať veliteľstvo v reálnom čase fotografie, videá a dokumentáciu dôkazov priamo v systéme. Nechýba lokalizácia jednotiek i nazbieraných dôkazov formou GPS súradníc. Výhodou je i utajená komunikácia.

Ako funguje systém GINA?

Sektorizácia

Systém umožňuje rozdelenie jednotiek a presné určenie zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Zároveň umožní rozdelenie pátracej zóny v mape a jej spravovanie.

Mapy a GPS

GINA dokáže spätne zvýrazniť v mape prehľadanú oblasť. Takisto vyznačí polohu GPS narušiteľa teritória alebo objektu a k danému bodu priloží aj fotografie.

Komunikácia

Výhodou systému GINA je komunikácia cez kryptovaný messenger. To sa ukáže ako výhoda hlavne vtedy, keď je hluk, veľa ľudí a nezpečenstvo odhalenia.

Bezpečnosť

Lokátor, ktorým je vybavený každý jeden člen jednotky, má pohotovostné SOS tlačidlo. Ak sa teda pri ochrane teritória člen jednotky stretne s narušiteľom a nastane priame nebezpečenstvo, môže si jediným stlačením privolať pomoc.

História a spätná analýza

Vďaka lokalizácii je v systéme uložená celá história pohybu jednotiek a vďaka tomu možno ľahko zrekonštruovať a spätne analyzovať celú pátraciu akciu. Táto funkcia je výborná hlavne na spätné zhodnotenie efektivity celého priebehu akcie, ale aj na ďalšie určovanie taktiky pri iných zásahoch. História tiež umožňuje zobrazenie situácie k danému momentu a pomáha veliteľstvu jednoducho vytvárať reporty z pátrania.

Z čoho pozostáva systém GINA?

 • HARDVÉROVÉ + SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE

 • PC CENTRÁLA

  nadradený prvok pre veliteľstvo

  tablety, drony a lokátory – prvky podradené PC centrále

 • TABLET

  hardvér so systémom GINA pre všetky jednotky

 • LOKÁTOR

  GPS lokalizovanie všetkých osôb a techniky s lokátorom a ich zobrazenie v mape (viditeľné v PC centrále aj na tabletoch)

 • DRON

  zabezpečuje fotky v reálnom čase (real-time) a a posiela ich priamo do systému

  dokáže určiť a odoslať presnú polohu hľadaného vďaka GPS

  má termokameru, LED svetlá i megafón