Systém GINA a pátracie akcie

Súčasťou práce policajných zložiek je okrem iného aj pátranie po nezvestných či stratených osobách, podozrivých osobách alebo páchateľoch. Takisto je to aj sledovanie alebo bezpečnostné opatrenia najmä ak ide o športové podujatia ako futbal, prípadne o teroristické hrozby.

Úspech každej pátracej alebo bezpečnostnej akcie určuje hlavne kvalitná real-time koordinácia a lokalizácia všetkých jednotiek. Doteraz sa veliteľ zásahu mohol spoliehať iba na informácie od svojich kolegov podaných cez vysielačku. Odteraz je tu systém GINA, ktorý prináša úplne iný rozmer pátrania a výrazne skracuje čas potrebný na úspešné nájdenie hľadaných osôb.

Rojnica

Kľúčovým bodom zásahu je kvalitná príprava a vytvorenie rojnice. GINA uľahčuje postupné detailné pátranie v neznámej oblasti tak, že určí, za aký čas sa dá pátranie stihnúť a koľko ľudí k tomu veliteľ potrebuje. GINA navyše zobrazuje pohyb rojnice v reálnom čase.

Sektorizácia

Systém umožňuje rozdelenie jednotiek a presné určenie zodpovednosti za jednotlivé oblasti. Zároveň umožní rozdelenie pátracej zóny v mape a jej spravovanie.

Mapy a GPS

GINA dokáže spätne zvýrazniť v mape prehľadanú trasu. Takisto vyznačí polohu GPS hľadanej osoby alebo objektu a k danému bodu priloží aj fotografie.

Komunikácia

Výhodou systému GINA je komunikácia cez kryptovaný messenger. To sa ukáže ako výhoda hlavne vtedy, keď je hluk, veľa ľudí a nezpečenstvo odhalenia.

História zásahu a spätná analýza

Vďaka lokalizácii je v systéme uložená celá história pohybu jednotiek a vďaka tomu možno ľahko zrekonštruovať a spätne analyzovať celú pátraciu akciu. Táto funkcia je výborná hlavne na spätné zhodnotenie efektivity celého priebehu akcie, ale aj na ďalšie určovanie taktiky pri iných zásahoch. História tiež umožňuje zobrazenie situácie k danému momentu a pomáha veliteľstvu jednoducho vytvárať reporty z pátrania.

Z čoho pozostáva systém GINA?

 • HARDVÉROVÉ + SOFTVÉROVÉ RIEŠENIE

 • PC CENTRÁLA

  nadradený prvok pre veliteľstvo

  tablety, drony a lokátory – prvky podradené PC centrále

 • Tablet

  hardvér so systémom GINA pre všetky jednotky

 • Lokátor

  GPS lokalizovanie všetkých osôb a techniky s lokátorom a ich zobrazenie v mape (viditeľné v PC centrále aj na tabletoch)

 • Dron

  zabezpečuje fotky v reálnom čase (real-time) a a posiela ich priamo do systému

  dokáže určiť a odoslať presnú polohu hľadaného vďaka GPS

  má termokameru, LED svetlá i megafón