Naše riešenia sú tu aj pre rôzne medzinárodné organizácie, ktoré vysielajú svoje jednotky na pomoc v prípade, ak ide o prírodné katastrofy, humanitárnu pomoc, prieskum, pátracie akcie či misie. V takýchto prípadoch je extrémne dôležitá koordinácia a komunikácia. A práve s tým vám pomôžu naše riešenia…