Požiarna ochrana a BOZP ako základ ochrany zdravia vašich zamestnancov.

Technológie a vybavenie pre hasičov, záchranárov, vojsko a medzinárodné organizácie.